Informasjon om vårt ledige lokale

Tromsø Havn søker en seriøs aktør som har forslag til et bærekraftig driftskonsept som kan bidra til å utvikle Prostneset som et attraktivt byrom for byens befolkning og tilreisende.

Det ønskes primært et konsept som kan tilpasses byggets åpningstider og som bidrar til å styrke den nordnorske identiteten.

Foreslått konsept kan gjerne bestå av flere aktører som slår seg sammen, men det må være en aktør som har overordnet ansvar for konseptutviklingen i sin helhet.

Visning: Tromsø Havn gjennomfører visning etter avtale

Søknad sendes: adm@tromso.havn.no

Om lokalet

 • Lokalet ligger vendt mot sjø- og kaisiden i 2. etg. i havneterminalen
 • Lokalet har store vindusflater mot Tromsøsundet og flere ikoniske attraksjoner (bla. Ishavskatedralen, Fjellheisen og Polaria)
 • Totalt areal er på 635 m2  – med mulighet for utvidelse
 • Lokalet må innredes
 • Tromsø Havn vil bistå med teknisk infrastruktur
 • Havneterminalen har to utendørs torg og disse kan benyttes til ulike aktiviteter
 • Havneterminalen er knyttet til byens kaipromenade

Våre krav

 • Profesjonell aktør som har god kunnskap og erfaring med denne typen utvikling og drift.
 • Stabil aktør som har nødvendig kapital til å etablere og drive helårsrettet virksomhet som stimulerer til økt aktivitet og bruk av Prostneset.
 • Aktør med realistisk forretningsplan, som beskriver et helhetlig og langsiktig driftskonsept, herunder finansiering.
 • Publikumsvennlige konsept.
 • Aktør med referanser/referanseprosjekt.

Vår ønskeliste

 • Konsept hvor mat, kultur og aktivitet står i fokus.
 • Lokal profil som bidrar til å bygge merkevaren Tromsø.
 • Fokus på lokale leverandører og merkevarer.
 • Økt aktivitet og bruk av Prostneset som byrom for både byens befolkning og reisende.
 • Gjøre Prostneset og «Terminalen» til en «attraksjon» i Tromsø.
 • Utnyttelse av havneterminalens åpningstid.

Økonomi

Leietaker er ansvarlig for:

 • Praktiske gjennomføringen av valgt tiltak
 • Innredning av lokalet
 • Nødvendige søknader i forbindelse med drift

Tromsø Havn ønsker å inngå leieavtale på minimum 5 år, med mulighet for forlengelse. Årlig leie vil bli fastsatt ut fra markedspris, men vil del av kontraktsforhandlingen.